Review Bộ Sách SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA TẾ BÀO Dành Cho Sinh Viên Và Giảng Viên Chuyên Ngành

sách sinh học phân tử tế bào
Review Bộ Sách SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA TẾ BÀO Dành Cho Sinh Viên Và Giảng Viên Chuyên Ngành

MOLECULAR CELL BIOLOGY (Sinh học phân tử của tế bào) là một trong số những cuốn sách nổi tiếng nhất thế giới về sinh học phân tử tế bào – cuốn cẩm nang đầy đủ và cập nhất trong lĩnh vực này, được viết bởi các nhà khoa học danh tiếng của Hoa Kỳ. Cuốn sách cung cấp từ những khái niệm cơ bản dành cho học sinh, sinh viên mới làm quen với sinh học đến những kiến thức chuyên sâu dành cho các nhà khoa học của các ngành công nghệ sinh học, y, dược và nông nghiệp hiện đại.

Xem thêm: Những cuốn sách Khoa Học Tự Nhiên hay.

Sách bao gồm 4 tập:

  • Tập 1 – Cơ sở hóa học và phân tử;
  • Tập 2 – Di truyền học và sinh học phân tử; 
  • Tập 3 – Cấu trúc và chức năng của tế bào1;
  • Tập 4 – Cấu Trúc Và Chức Năng Của Tế Bào 2.

Sinh Học Phân Tử của Tế Bào là một cuốn sách giáo khoa chuyên ngành dành cho sinh viên đại học và sau đại học, do GS. Harvey Lodish và các nhà khoa học hàng đầu thế giới biên soạn. Nội dung sách chứa đựng các thông tin súc tích và cập nhật về hoạt động của tế bào ở mức phân tử. 

Cuốn sách tổng hợp các kiến thức thiết yếu trong sinh học tế bào, di truyền học, hệ gene học, hóa sinh học và sinh học phát triển, đồng thời đưa ra rất nhiều ví dụ minh họa trong y học, công nghệ sinh học và sinh học thực vật. 

Các tác giả còn đưa ra những giải thích chi tiết về các phương pháp và kỹ thuật mà các nhà khoa học đã dùng để khám phá ra các tri thức đó. Chính vì thế người đọc có thể nắm vững hơn các công nghệ cần thiết để đi sâu hơn vào các lĩnh vực nghiên cứu mới mẻ này. 

SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA TẾ BÀO – TẬP 1: CƠ SỞ HÓA HỌC VÀ PHÂN TỬ (ẤN BẢN 7)

Tập 1 gồm 3 chương:

Chương 1. Phân tử, Tế bào và Sự Tiến hoá
Chương 2. Cơ sở hóa học 
Chương 3. Cấu trúc và chức năng của protein.

Kết quả hình ảnh cho icon mua ngay

SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA TẾ BÀO – TẬP 2: DI TRUYỀN HỌC VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ
 Tập 2 với nội dung về di truyền học và sinh học phân tử bao gồm các chương:

Chương 4: Các cơ chế di truyền phân tử cơ bản
Chương 5: Các kỹ thuật di truyền phân tử
Chương 6: Gene, hệ gene và nhiễm sắc thể
Chương 7: Điều khiển hệ gene ở mức phiên mã
Chương 8: Điều hòa gene hậu phiên mã

Kết quả hình ảnh cho icon mua ngay

3
SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA TẾ BÀO – TẬP 3: CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA TẾ BÀO 1

Nội dung tập 3 đề cập đến phần Cấu trúc và chức năng của tế bào, bao gồm 6 chương tiếp theo của tập 2, từ chương 9 đến chương 14:

Chương 9: Nuôi cấy, quan sát và tác động lên hoạt động của tế bào;
Chương 10: Cấu trúc màng sinh học;
Chương 11: Vận chuyển ion và phân tử nhỏ qua màng;
Chương 12: Năng lượng của tế bào.

Kết quả hình ảnh cho icon mua ngay

3
SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA TẾ BÀO – TẬP 4 : CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA TẾ BÀO 2

Nội dung tập 4 đề cập đến phần Cấu trúc và chức năng của tế bào phần tiếp theo, bao gồm 5 chương, từ 15 đến chương 19:

Chương 15: Truyền tín hiệu và thụ thể liên hợp protein G
Chương 16: Các con đường truyền tín hiệu điều khiển biểu hiện gene
Chương 17: Tổ chức và chuyển động của tế bào I: Vi sợi
Chương 18: Tổ chức và dịch chuyển tế bào II: Vi ống và sợi trung gian
Chương 19: Chu trình tế bào nhân chuẩn

Kết quả hình ảnh cho icon mua ngay

SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA TẾ BÀO TẬP 5: SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TẾ BÀO

SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA TẾ BÀO TẬP 5: SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TẾ BÀO

Sinh học phân tử của tế bào là nền tảng của sinh học hiện đại, với những lý giải về sự sống từ các thành phần hoá học đến các đơn vị cấu trúc và hoạt động của tế bào. Molecular Cell Biology (Sinh học phân tử của tế bào) là một trong số những cuốn sách về kiến thức tự nhiên nổi tiếng nhất thế giới về sinh học phân tử tế bào – cuốn cẩm nang đầy đủ và cập nhất trong lĩnh vực này, được viết bởi các nhà khoa học danh tiếng của Hoa Kỳ. Cuốn sách cung cấp từ những khái niệm cơ bản dành cho học sinh, sinh viên mới làm quen với sinh học đến những kiến thức chuyên sâu dành cho các nhà khoa học của các ngành công nghệ sinh học, y, dược và nông nghiệp hiện đại.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*