ĐÁP ÁN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2019

Sáng 26/6, sau 50 phút dự thi, thí sinh đã hoàn thành bài môn Hóa học với 40 câu hỏi trắc nghiệm.

CongDongSach giới thiệu đáp án 24 mã đề thi môn Hóa học

ĐÁP ÁN 24 MÃ ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC

 Mã đề: 201 – Hoc24h.vn

1.B2.D3.A4.A5.A6.C7.D8.A9.D10.A
11.B12.D13.C14.C15.D16.B17.18.D19.B20.B
21.D22.D23.B24.D25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Mã đề: 202 – Tuyensinh247.com

41.C42.B43.B44.A45.C46.D47.C48.D49.A50.A
51.A52.C53.A54.D55.D56.B57.D58.B59.A60.A
61.D62.A63.A64.B65.B66.D67.A68.B69.D70.D
71.B72.D73.A74.D75.A76.B77.A78.B79.A80.D

Mã đề: 203 – Hoc24h.vn

1.A2.B3.A4.A5.C6.A7.D8.D9.C10.D
11.D12.A13.B14.C15.C16.C17.A18.B19.C20.C
21.D22.A23.A24.A25.C26.D27.A28.C29.C30.B
31.D32.C33.A34.B35.D36.A37.B38.A39.C40.A

 Mã đề: 204 – Hoc24h.vn

41.A42.A43.C44.D45.C46.B47.C48.B49.C50.B
51.A52.C53.A54.C55.B56.C57.D58.B59.A60.C
61.A62.D63.A64.D65.A66.B67.A68.D69.D70.B
71.B72.D73.B74.75.76.77.78.79.80.D

Mã đề: 205 – Tuyensinh247.com

41.B42.C43.D44.C45.C46.D47.D48.A49.A50.B
51.D52.A53.A54.A55.D56.A57.B58.A59.A60.C
61.C62.A63.A64.C65.C66.C67.D68.B69.A70.C
71.D72.C73.A74.C75.D76.C77.D78.A79.D80.D

Mã đề: 206 – Tuyensinh247.com

41.A42.A43.B44.C45.D46.C47.C48.B49.B50.B
51.A52.C53.D54.C55.D56.D57.A58.A59.C60.B
61.C62.B63.B64.C65.D66.D67.D68.B69.D70.D
71.A72.B73.D74.C75.B76.B77.D78.B79.C80.A

 Mã đề: 207 – Tuyensinh247.com

41.A42.A43.B44.C45.B46.C47.C48.A49.B50.B
51.D52.B53.D54.A55.C56.C57.B58.A59.D60C
61.D62.A63.C64.B65.C66.D67.D68.A69.B70.D
71.A72.B73.A74.D75.C76.D77.A78.C79.C80.D

Mã đề: 208 – Tuyensinh247.com

41.C42.D43.B44.C45.B46.C47.C48.A49.B50.D
51.A52.C53.A54.D55.C56.A57.B58.B59.B60.C
61.C62.A63.A64.C65.A66.B67.D68.D69.A70.C
71.D72.D73.B74.B75.A76.C77.A78.B79.A80.C

Mã đề: 209 – Tuyensinh247.com

41.B42.C43.D44.C45.D46.A47.C48.D49.B50.C
51.D52.A53.D54.C55.D56.A57.A58.A59.B60.A
61.B62.B63.C64.D65.A66.D67.B68.C69.A70.A
71.B72.A73.D74.D75.C76.C77.B78.D79.C80.C

Mã đề: 210 – Tuyensinh247.com

41.D42.A43.B44.D45.A46.B47.A48.B49.B50.D
51.C52.B53.B54.D55.A56.D57.C58.B59.B60.A
61A.62.D63.A64.D65.A66.B67.D68.C69.C70.B
71.B72.A73.C74.C75.B76.C77.D78.D79.A80.A

 Mã đề: 211 – Tuyensinh247.com

41.C42.B43.C44.A45.A46.B47.B48.B49.C50.C
51.C52.B53.B54.D55.D56.C57.B58.C59.A60.B
61.D62.A63.C64.B65.C66.A67.A68.D69.A70.C
71.B72.B73.D74.B75.C76.A77.D78.D79.A80.A

Mã đề: 212 – Tuyensinh247.com

41.B42.D43.B44.A45.B46.C47.D48.C49.D50.A
51.C52.D53.A54.B55.B56.D57.A58.A59.C60.C
61.C62.D63.B64.C65.B66.A67.D68.D69.C70.B
71.C72.C73.A74.B75.A76.A77.D78.A79.C80.D

Mã đề: 213 – Tuyensinh247.com

41.C42.C43.D44.D45.A46.D47.B48.B49.B50.A
51.B52.A53.C54.D55.B56.D57.C58.C59.B60.D
61.D62.A63.C64.A65.B66.D67.D68.C69.C70.B
71.A72.C73.A74.A75.B76.C77.A78.D79.D80.A

Mã đề: 214 – Tuyensinh247.com

41.A42.B43.A44.B45.B46.A47.D48.A49.D50.D
51.C52.A53.A54.A55.B56.A57.C58.C59.A60.B
61.D62.C63.B64.C65.C66.B67.D68.C69.D70.D
71.D72.C73.B74.C75.C76.D77.D78.A79.C80.A

Mã đề: 215 – Tuyensinh247.com

41.A42.C43.C44.D45.B46.A47.B48.A49.B50.C
51.C52.D53.B54.B55.A56.C57.C58.D59.B60.D
61.C62.C63.B64.D65.B66.A67.B68.C69.B70.D
71.C72.A73.D74.D75.C76.D77.B78.C79.D80.D

Mã đề: 216 – Tuyensinh247.com

41.B42.B43.D44.A45.D46.A47.C48.D49.A50.C
51.C52.C53.A54.D55.B56.B57.C58.A59.C60.D
61.D62.A63.B64.A65.A66.B67.B68.B69.B70.A
71.C72.B73.A74.D75.A76.C77.B78.D79.D80.D

Mã đề: 217 – Tuyensinh247.com

41.B42.D43.D44.B45.C46.D47.C48.A49.B50.B
51.A52.D53.A54.D55.A56.A57.C58.A59.C60.B
61.A62.C63.D64.A65.C66.D67.C68.B69.D70.D
71.C72.A73.B74.D75.B76.D77.C78.A79.D80.D

Mã đề: 218 – Tuyensinh247.com

41.B42.C43.D44.B45.B46.C47.A48.D49.C50.A
51.B52.D53.C54.B55.A56.D57.D58.B59.C60.A
61.A62.B63.D64.D65.A66.B67.C68.D69.B70.C
71.A72.C73.D74.A75.A76.C77.B78.C79.C80.C

Mã đề: 219 – Tuyensinh247.com

41.D42.B43.C44.B45.B46.D47.B48.D49.C50.C
51.A52.B53.C54.C55.A56.B57.A58.C59.B60.C
61.C62.C63.D64.D65.B66.D67.B68.D69.D70.D
71.C72.B73.A74.B75.D76.B77.D78.B79.D80.C

Mã đề: 220 – Tuyensinh247.com

41.B42.A43.C44.B45.B46.D47.C48.D49.A50.B
51.B52.D53.C54.A55.B56.C57.A58.D59.A60.A
61.C62.B63.C64.B65.A66.C67.B68.C69.C70.B
71.C72.B73.C74.D75.B76.A77.B78.C79.A80.A

Mã đề: 221 – Tuyensinh247.com

41.B42.D43.C44.C45.A46.B47.D48.D49.B50.D
51.A52.D53.D54.B55.A56.C57.D58.C59.A60.B
61.B62.B63.D64.A65.C66.B67.B68.C69.D70.B
71.A72.B73.A74.D75.A76.C77.A78.D79.C80.A

Mã đề: 222 – Tuyensinh247.com

41.B42.D43.C44.D45.C46.B47.B48.B49.A50.B
51.B52.C53.D54.D55.B56.A57.C58.A59.C60.C
61.A62.A63.A64.C65.B66.A67.C68.B69.A70.B
71.A72.C73.A74.B75.B76.C77.A78.C79.B80.A

 Mã đề: 223 – Tuyensinh247.com

41.B42.A43.C44.D45.B46.D47.C48.A49.C50.A
51.D52.A53.C54.B55.D56.C57.B58.D59.D60.A
61.B62.D63.A64.C65.C66.A67.D68.C69.B70.D
71.B72.C73.B74.C75.C76.D77.B78.A79.B80.A

Mã đề: 224 – Tuyensinh247.com

41.B42.D43.C44.D45.C46.D47.C48.C49.B50.D
51.B52.D53.A54.A55.D56.D57.B58.C59.A60.A
61.D62.D63.C64.A65.A66.C67.B68.D69.B70.A
71.A72.D73.A74.A75.B76.C77.D78.D79.C80.B

CHÚC CÁC BẠN SĨ TỬ ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ CAO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*