77 ngành thuộc các trường đại học khối C kèm điểm chuẩn 2018

01/03/2019 Lê Võ Đình Kha 0

Danh sách 77 ngành thuộc các trường Đại học khối C tuyển sinh không có nhiều sự thay đổi so với các năm trước. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho các bạn thí sinh dự thi trong quá trình xét tuyển Đại học, Cao đẳng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phân chia khối C thành 19 tổ hợp môn (gồm 3 môn thi khác nhau).