CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT: ỨNG DỤNG XE BUS (C++)

25/06/2019 Lê Võ Đình Kha 0

Bạn Bách đang muốn thống kê số xe buýt thường ghé trạm trong khu vực gần nhà mình. Bách đi tới các trạm xe buýt ở gần nhà mình là tại mỗi trạm Bách ghi lại danh sách các tuyết xe buýt ghé trạm đó. Sau khi ghi xong Bách được một danh sách dài rất lộn xộn và tốn nhiều giấy mực. Bách nhận thấy thường mỗi tuyến xe buýt chỉ cần ghi 01 lầ và nếu có nhiều tuyến có số hiệu liên tiếp nhau ví dụ như 150, 151, 152 thì Bách có thể ghi là 150-152 thay vì ghi cả 3 số hiệu 3 tuyến đó ra. Cũng cần lưu ý là chỉ ghi nào có 03 tuyến với số hiệu liên tiếp trở lên thì mới tiết kiệm được giấy mực.